Τετάρτη, 14 Οκτωβρίου 2015

Επιστημονικό συνέδριο

για τον Ελληνισμό στα ΒαλκάνιαΔιοργανώνεται στο Βουκουρέστι της Ρουμανίας από 16 -17 Οκτωβρίου 2015 το 3ο Συνέδριο Νεοελληνιστών Βαλκανικών χωρών με θέμα:

«Ο Ελληνισμός ως πολιτιστικός και οικονομικός παράγοντας στα Βαλκάνια»
(1452-2015): Γλώσσα, λογοτεχνία, τέχνη, κοινωνία

Στο συνέδριο θα συμμετάσχει μια πληθύς επιστημόνων από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Οι εισηγήσεις προβλέπεται να καλύψουν ένα ευρύ φάσμα γνωστικών αντικειμένων, από την πολιτική ιστορία, τη λογοτεχνία και τη λαογραφία, μέχρι την κοινωνιολογία και τη θεολογία, ούτως ώστε να μπορεί με βεβαιότητα να λεχθεί ότι ο ερευνητικός αμητός που καλώς εχόντων των πραγμάτων θα αποτυπωθεί στα Πρακτικά θα αποτελέσει ένα εγκυκλοπαιδικό πανόραμα της ελληνικής παρουσίας στον χώρο της Βαλκανικής τα τελευταία 600 χρόνια.Να σημειώσω, τέλος, τη δική μου συμμετοχή στο συνέδριο με θέμα εισηγήσεως:

«Βυζάντιο, Έλληνες και Βούλγαροι στο ιστοριοσοφικό σχήμα του Κονσταντίν Λεόντιεφ: Νεωτερική εθνική αρχή εναντίον βυζαντινής οικουμενικότητας»

1 σχόλιο: