Τρίτη, 9 Ιουλίου 2019

Υλη για την εξεταστική Σεπτεμβρίου 2019


Ανακοίνωση για τις Εξετάσεις του Σεπτεμβρίου 2019Αναρτώ εδω την ύλη των μαθημάτων Δογματική Ι, Δογματική ΙΙ και Σύγχρονα Ηθικά Προβλήματα, η οποία έχει ανακοινωθεί και κατά τις Παραδόσεις μου. 

Υπενθυμίζεται ότι, εκτός από τις υποδεικνυόμενες εδώ σελίδες εγχειριδίων, στην ύλη συμπεριλαμβάνεται πάντοτε και το υλικό των Παραδόσεών μου.
1) Δογματική Ι

 Βασίλειος Τσίγκος, Δογματική της Ορθόδοξης Εκκλησίας, Θεσσαλονίκη 2017, σσ. 103-163 (περί Θεού διδασκαλία) και 225-300 (Ανθρωπολογία).


2) Δογματική ΙΙ

1) Βασίλειος Τσίγκος, Δογματική της Ορθόδοξης Εκκλησίας, Θεσσαλονίκη,  (το περί Χριστολογίας κεφάλαιο).

2) Γεώργιος Δ. Παναγόπουλος, Ζητήματα Εκκλησιολογίας, Αθήνα 2016, σσ. 35-83, 103-237, 245-353.

3) Ν. Α. Ματσούκας, Δογματική και Συμβολική Θεολογία, τόμος Β΄, Θεσσαλονίκη διάφορες χρονολογίες, 524-553 (Εσχατολογία).


3) Σύγχρονα Ηθικά Προβλήματα

 β) Γ. Ι. Μαντζαρίδης, Χριστιανική Ηθική ΙΙ, σσ. 361-395, 408-410, 441-492, 567-614.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου