Τρίτη, 8 Δεκεμβρίου 2015

Θεολογικός προβληματισμός και ευρωπαϊκό μέλλον

Ένα μελέτημα του Καθηγητή Ι. Κουρεμπελέ


Αναρτώ σήμερα ένα περισπούδαστο άρθρο του Καθηγητή Δογματικής της Θεολογικής Σχολής του Παν/μίου Θεσσαλονίκης Ιωάννη Κουρεμπελέ με τίτλο "Ὁ μύθος τῆς ἑνωμένης Εὐρώπης καὶ ἡ ἀνάγκη γιὰ ἐπαναθεολόγηση τοῦ χριστιανικοῦ πολιτεύεσθαι".

Το άρθρο δημοσιεύθηκε στο περιοδικό "Κοινωνία" και πραγματεύεται ένα πλέγμα νευραλγικών και οπωσδήποτε επίκαιρων ζητημάτων, που εν τέλει άπτονται των δυνατοτήτων  "σάρκωσης" της ορθόδοξης χριστιανικής μαρτυρίας στο σύγχρονο ευρωπαϊκό περιβάλλον με τρόπο που θα υπερβαίνει δημιουργικά τη σχιζοειδή διάζευξη Ανατολής-Δύσης.Στο πλαίσιο αυτό φωτίζεται ο ιδεολογικός χαρακτήρας του αφηγήματος περί "ενωμένης Ευρώπης"· επιπλέον επανακάμπτει βασανιστικό το ερώτημα για τον ρόλο της Ορθόδοξης Εκκλησίας σε ένα κοινωνικοπολιτικό και πολιτιστικό πλαίσιο που καθίσταται τόσο πιο ρευστό -και άρα μη προβλέψιμο- όσο πιο βαθιές είναι οι ρωγμές που προκαλούνται στις μέχρι πρότινος άσειστες ιδεολογικές βεβαιότητές μας.     
Όμως ο συγγραφέας δεν είναι "άκριτος επικριτής". Στόχος του, όπως δηλώνει, δεν είναι η απαξίωση του μύθου της "ενωμένης Ευρώπης", αλλά η αποτίμηση του "εκμανιχαϊσμού του ανταγωνισμού μεταξύ Ανατολής και Δύσης", προκειμένου να διαπιστωθεί το κατά πόσο αυτός μπορεί να αποβεί γόνιμος για την χριστιανική θεολογία, η οποία έχει πάντα έναν και μοναδικό εχθρό: την αποκοπή της από τη ζείδωρη κοινωνία του Τριαδικού Θεού.  

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου