Κυριακή, 5 Απριλίου 2015

Μ. Εβδομάδα. «Ιδού, ο Νυμφίος έρχεται»


 
«Ἰδού, ὁ Νυμφίος ἔρχεται ἐν τῷ μέσῳ τῆς νυκτός, καὶ μακάριος ὁ δοῦλος, ὃν εὑρήσει γρηγοροῦντα. Ἀνάξιος δὲ πάλιν ὃν εὑρήσει ῥαθυμοῦντα. Βλέπε οὖν, ψυχή μου, μὴ τῷ ὕπνῳ κατενεχθῇς, ἵνα μὴ τῷ θανάτω παραδοθῇς καὶ τῆς βασιλείας ἔξω κλεισθῇς. Αλλά ἀνάνηψον κράζουσα· Ἅγιος, Ἅγιος, Ἅγιος εἶ ὁ Θεὸς ἡμῶν, διὰ τῆς Θεοτόκου ἐλέησον ἡμᾶς».
Στα νέα ελληνικά, το τροπάριο λέει:

«Δείτε, έρχεται ο Γαμπρός (Νυμφίος) στη μέση της νύχτας, και καλότυχος ο δούλος, που θα τον βρει ξύπνιο, αλλά ανάξιος εκείνος που θα πιαστεί στον ύπνο. Πρόσεχε λοιπόν, ψυχή μου, μην αφεθείς στον ύπνο, για να μην παραδοθείς στον θάνατο και κλειστείς έξω από τη βασιλεία. Αλλά σύνελθε και φώναξε: Είσαι Άγιος, Άγιος, Άγιος, Θεέ μας, μέσω της Θεοτόκου ελέησέ μας».


Τα λόγια κατά την Αγία και Μεγάλη Εβδομάδα των Παθών του Κυρίου παραχωρούν τη θέση τους στην προσευχή, τη νήψη και την εν σιγή συμπόρευσή μας με τον Νυμφίο της Εκκλησίας προς τον Σταυρό και την Ανάσταση. Μου έρχεται στον νου ο στίχος του Ελύτη: «σὰν νὰ μονολογῶ, σωπαίνω»…

Τώρα ικετεύουμε τον Λόγο για τον λόγο Του. Στο πρόσωπο της Παναγίας Μητρός του Θεού η Εκκλησία προσεύχεται: «δός μοι λόγον Λόγε· μὴ σιγῶν παρέλθῃς με».
 
 
 

Σημειώνω εδώ για τους φοιτητές μου (κι όχι μόνον) δύο από τις εκλεκτότερες μελέτες που γράφτηκαν για το απερινόητο μυστήριο του Σταυρού και της Αναστάσεως στη νεότερη Ορθόδοξη Θεολογία:

π. Γεώργιος Φλωρόφσκι, «Απολύτρωση», στο: Του ιδίου, Δημιουργία και Ἀπολύτρωση (ἑλλ. μτφρ. Π. Πάλλη), Θεσσαλονίκη 1983, σσ. 107-180.

π. Δημήτριος Στανιλοάε, Ἡ νίκη τοῦ Σταυροῦ (ἑλλ. μτφρ. Λ. Ψωμᾶς), Αθήνα 2010.

 
Καλή Ανάσταση!

 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου