Σάββατο, 4 Ιανουαρίου 2020

Ύλη Εξετάσεων Ιανουαρίου 2020


Ύλη μαθημάτων Γ. Δ. Παναγόπουλου για την εξεταστική Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2020

Αναρτώ κατωτέρω την ύλη των μαθημάτων που θα εξετάσω σύμφωνα με το αναρτηθέν στην ιστοσελίδα της ΑΕΑ Βελλάς πρόγραμμα.

Το επιδιώκουμε!
Δογματική Ι (Ζ΄Εξάμηνο αμφοτέρων των προγραμμάτων Σπουδών)

1) Το περιεχόμενο των Παραδόσεών μου
2) Από το βιβλίο του Βασ. Α. Τσίγκου, Δογματική τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, Θεσσαλονίκη, σσ. 75-300.  

Σύγχρονα ηθικά προβλήματα (Ζ΄Εξάμηνο)

α) Το περιεχόμενο των Παραδόσεών μου
β) Από το βιβλίο του Γ. Ι. Μαντζαρίδη, Χριστιανική Ηθική ΙΙ, Θεσσαλονίκη, σσ. 361-493 και 577-614.

Το αποφεύγουμε!

 Ιστορία Ορθόδοξης Θεολογίας (Ε΄Εξάμηνο)

α) Το περιεχόμενο των Παραδόσεών μου
β) Από το βιβλίο Γ. Δ. Παναγόπουλος, Ορθόδοξο δόγμα και θεολογικός εκσυγχρονισμός, Αθήνα 2017, σσ.  17-38 και 199-206.

(Υποσημείωση: Για τον βαθμό στο εν λόγω μάθημα θα συνεκτιμηθεί με το γραπτό η φροντιστηριακή εργασία κάθε φοιτητή)

Χριστιανική Φιλοσοφία (Ε΄Εξάμηνο)

α) Οι Παραδόσεις μου
β) Το βιβλίο του Ν. Α. Ματσούκα, Ιστορία της βυζαντινής φιλοσοφίας, Θεσσαλονίκη.  

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου