Τετάρτη, 25 Μαΐου 2016

Εξετάσεις Ιουνίου 2016

Ύλη Μαθημάτων
Ανακοινώνω για τους φοιτητές μου την ύλη των μαθημάτων για τις προσεχείς εξετάσεις στα μαθήματα Ιστορία δυτικής Θεολογίας (Στ΄ Εξάμηνο Ιερατικού) και Δογματική ΙΙ (Η΄ εξάμηνο αμφοτέρων των προγραμμάτων).
Όπως έχω επισημάνει επανειλημμένως, η αναγραφόμενη ύλη είναι πάντοτε ενδεικτική. Ο φοιτητής πρέπει να διαθέτει μια σφαιρικότερη θέαση του γνωστικού αντικειμένου στηριζόμενος στις παραδόσεις των μαθημάτων, τις σημειώσεις του και την ευρύτερη μελέτη του (βιβλιογραφία κ.ά.).
α) Ιστορία δυτικής θεολογίας

Γ. Δ. Παναγόπουλος, Εισαγωγή στην ιστορία της δυτικής Θεολογίας, Αθήνα 2012, 17-56, 73-94, 161-174, 233- 262.β) Δογματική ΙΙ

1) Γ. Δ. Παναγόπουλος, Ζητήματα Εκκλησιολογίας, Αθήνα 2016, 35-83, 103-237, 245-353.

2) Ν. Α. Ματσούκας, Δογματική και Συμβολική Θεολογία, τόμος Β΄, Θεσσαλονίκη διάφορες χρονολογίες, 524-553. Καλή Επιτυχία

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου