Δευτέρα, 15 Ιουνίου 2015

Στο πετσί τους κυριολεκτικά …


... έχουν οι φοιτητές της ΑΕΑ Βελλάς την πατερική θεολογία


Ο λόγος για την -κατά τα άλλα φευκταία ως επικίνδυνη- δερματοστιξία φοιτητή του Στ΄ Εξαμήνου του Ιερατικού προγράμματος, τουπίκλην Ιωάννου Σιδηροπούλου, ο οποίος έστιξε στο μπράτσο του το θεόπνευστο φθέγμα του αγίου Γρηγορίου του Σιναΐτου (14ος αι.): «Ἂν μὴ γνῶμεν οἵους ἡμᾶς ἐποίησεν ὁ Θεός, οὐκ ἐπιγνωσόμεθα οἵους ἡμᾶς ἐποίησεν ἡ ἁμαρτία».
Σε ερώτησή μου γιατί το έκανε αυτό, ο Γιάννης μου απάντησε ότι όταν άκουσε στο μάθημα (της Ορθόδοξης Ηθικής) το χωρίο αυτό, συγκλονίστηκε, επειδή θεώρησε ότι εμπεριέχει την ουσία του Χριστιανισμού.
Το χωρίο συνοψίζει, όντως, την θεραπευτική πεμπτουσία της ορθόδοξης εκκλησιαστικής Παράδοσης, η οποία συνίσταται στη μέσω της καθάρσεως και του φωτισμού του νοός επάνοδο του ανθρώπου στην «κατά φύσιν» κατάστασή του και από εκεί στο «ὑπὲρ φύσιν» διά της «ἐν ἀποκαλύψει ἁρπαγῆς πρὸς τὴν τοῦ ἀκτίστου φωτός θέα», εάν και όποτε ευδοκήσει ο Παράκλητος.
Εγώ από την πλευρά μου θα ευχηθώ να αξιωθούμε όλοι να περάσουμε από την απλή «εξωτερική» γνώση των εντολών του Θεού και βέβαια τη «δερματοστιξία»  -οι οποίες από μόνες τους δεν ωφελούν!- στην εγγραφή του θείου νόμου από το Άγιο Πνεύμα στην καρδιά μας, στον «κρυπτόν τῆς καρδίας ἄνθρωπον». Μόνον έτσι θα βιώσουμε αυτό που αποκαλούμε Καινή Διαθήκη, την οποία ο των όλων Θεός προανήγγειλε ήδη στην Παλαιά Διαθήκη μέσω του Προφήτου Ιερεμία:

«Ἰδοὺ ἡμέραι ἔρχονται, φησί Κύριος, καὶ διαθήσομαι τῷ οἴκῳ Ἰσραὴλ καὶ τῷ οἴκῳ Ἰούδα διαθήκην καινὴν… ὅτι αὕτη ἡ διαθήκη ἣν διαθήσομαι τῷ οἴκῳ Ἰσραὴλ μετὰ τὰς ἡμέρας ἐκείνας, φησί Κύριος· διδοὺς δώσω νόμους εἰς τὴν διάνοιαν αὐτῶν καὶ ἐπὶ καρδίας αὐτῶν γράψω αὐτοὺς· καὶ ἔσομαι αὐτοῖς εἰς Θεὸν, καὶ αὐτοὶ ἔσονταί μοι εἰς λαόν» (Ιερ. 38, 31-33· πρβλ. Εβρ. 8, 10).

Ο αληθινός πιστός δεν είναι μόνον Χριστιανός· είναι κατά χάριν Χριστός και έμψυχη Βίβλος! «Ἐγὼ δὲ δείκνυμι τοὺς ἀποστολους μηδὲν παραλαβόντας γραπτόν, ἀλλ’ ἐν ταῖς καρδίαις δεξαμένους διὰ Πνεύματος Ἁγίου» (άγιος Ιωάννης Χρυστόστομος).

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου